kontaktujte nás

ULIČNÍK JE TU PRO VÁS

Budeme rádi, když nám dáte jakoukoliv zpětnou vazbu na výsledky naší práce. Chvalte, kritizujte, pište náměty i dotazy.

ULIČNÍK

Kulturní měsíčník města Ústí nad Labem

Vydavatel:

Arton21 s.r.o., Ústí nad Labem
IČO: 09916890

Tel.: 774 180 815
E-mail: info@ulicnikul.cz

Reklama: V případě vašeho zájmu o využití inzertní plochy v tištěném periodiku vám na požádání zašleme aktuální ceník.

Uličník vychází nákladem 6000 ks. Distribuce probíhá v Ústí nad Labem.
Všechna práva vyhrazena.
Evidenční číslo: MK ČR E 24083